HOME |  CONTACT US |  ADMIN

질문과 답변
ㆍHOME > 커뮤니티 > 질문과 답변
제목 [RE]대마도 비자 필요한가요?
등록일 2020. 08. 13 조회수 203

일본 무비자 입국 제도가 중단되어, 2020년 8월 31일까지 일반 관광으로는 일본 입국이 불가능합니다. 

 

---------- 원본글 --------------------------------
대마도 비자 필요한가요?
--------------------------------------------------

이전 대마도 비자 필요한가요? 2020. 08. 13  |  242
현재 [RE]대마도 비자 필요한가요? 2020. 08. 13  |  203
다음 친구 찾기는 힘들겠지요? 2020. 08. 26  |  106
  • 25
  • 305875